ДИАГНОСТИКА НА АУСПУХОВА СИСТЕМА

ДИАГНОСТИКА НА АУСПУХОВА СИСТЕМА

Автомобилът се използва от съвременния човек всеки ден. Тя е неотменим помощник в забързаното ежедневие. За да ни служи, от нас се изисква да го поддържаме в изправност. Най-доброто, което можем да направим за целта, е да я подлагаме на редовно диагностициране.

Ауспуховата система понякога е подценявана и остава на заден план, но това в никакъв случай не бива да е така. Нейната диагностика е от голямо значение за цялостното добро функциониране на автомобила.

Как се осъществява и какво съдържа процедурата по диагностика на изпускателната система  на колата?

 

Първото действие, което трябва да се предприеме, е отстраняването на ръждата от повърхността на елементите, които са корозирали. Ауспусите, както и тръбите, трябва детайлно да бъдат проверени за пробиви и за корозия.

Трябва да се направи внимателен оглед на ауспусите и тръбите. На катализатора също трябва да се обърне специално внимание. Оглеждат се колената и връзките, които служат за захващане на всичките отделни компоненти.

Ако бъде установено наличие на сажди в областта край снадките на изпускателната система, по всяка вероятност това говори, че съществува изпускане на различни изпарения, произлизащи от отработените газове.

Въпросните газове е възможно да бъдат засмукани в купето на колата през вентилацията на прозорците или парното. Това може да породи чувство на сънливост на водача и на пътниците и това наглед безобидно нещо може да създаде опасни ситуации на пътя.

Ремонт и подмяна

След като бъде извършена прецизна диагностика на изпускателната система, специалист прави консултация за необходимите от ремонт или смяна на елементи. Това могат да бъдат колекторна тръба, ауспуси, тръби, меки връзки, скоби и тампони и други.

Неизрядно работещи компоненти, например разхлабена скоба или тампон, могат да доведат до сериозни щети по изпускателната система.

Редовният преглед на изпускателната система на автомобила, дава възможност за своевременното отстраняване на проблеми. Това спестява разходи и ви предпазва на пътя.

В столичния денонощен автосервиз Петков извършваме диагностика на ауспуховата система на автомобила ви с прецизност. Ако бъдат установени каквито и да било проблеми в начина й на работа, ние разполагаме с  компетентен персонал и нужната техника, за да ги отстраним. Заповядайте в сервиз Петков, за да огледаме и ремонтираме всички проблеми по автомобила ви.

Сервизни Услуги
Контакти
servizpetkov@abv.bg
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 162A, гр. София