МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА АЛТЕРНАТОР

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА АЛТЕРНАТОР

Алтернаторът е задължително оборудване, което има всяка кола, за да има винаги ток в акумулатора на автомобила.

Алтернаторът може да бъде най-точно определен като електрически генератор. Той се задвижва посредством ремък, благодарение на коляновия вал на двигателя.

Кога трябва да се смени алтернаторът?

 

Когато двигателят работи, алтернаторът от своя страна пък се върти. По този начин той произвежда нужния ток, за да е зареден акумулаторът. Това задължително оборудване се състои от електрически и механични детайли. Част от тях всъщност се износват с течение на времето и след това се налага да бъдат сменени, за да може да продължи да функционира правилно.

Как точно работи алтернаторът?

 

Алтернаторът има много важна функция. Изразява се в това, че той произвежда електрически ток и така зарежда акумулатора. Ако нещо се случи и се стигне до повреда, червената предупредителна лампа с акумулатор започва да свети на таблото на автомобила. В случай, че системата работи коректно, предупреждението трябва да светва веднага след запалването на двигателя и да гасне веднага след стартирането му. Най-често срещаните неизправности на алтернатора обикновено се дължат на износване на лагерите, възможна е и неизправност на реле-регулатора или пък износване на четките му. В такъв случай, алтернаторът трябва да бъде проверен от специалист, но при всички положения ще се нуждае от подмяна или поне със сигурност – ремонт.

Съвети

 

Ако алтернаторът ви има неизправност, проверка за коректното зареждане на акумулатора, би могла да ви помогне да я откриете.    Трябва да сте наясно, че дребна на пръв поглед повреда като износването на лагер на алтернатора е в състояние да доведе до блокиране на аксесоарния ремък, а оттам – и до негово скъсване. В случай, че се счупи, алтернаторът обезателно трябва да бъде подменен с нов.

Обхват на услугата

 

Услугата около подмяната на алтернатора включва няколко последователни действия. Започва се с демонтирането на задвижващия ремък на алтернатора, а след това – и на самия алтернатор. След това се монтира нов и се включват всички електрически кабели. Отново се монтира задвижващият ремък. Процедурата завършва с проверяване на зареждането на акумулатора.

Ако автомобилът ви се нуждае от монтаж и демонтаж на алтернатор, може да се доверите на денонощен сервиз Петков – София. Ще останете доволни от качеството на работата ни!