АВТОБОЯДЖИЙСТВО

Автотенекеджийски услуги:

• Изчукване,възстановяване и подмяна на части от купето
• Изкърпване и подмяна на корозирали части
• Възстановяване на леко катастрофирали автомобили
• Възстановяване на тежко катастрофирали автомобили


Автобояджийски услуги:

• Подготовка и боядисване на части и детайли
• Цялостно боядисване
• Предлагаме водни основи на боите, в съответствие с европейските стандарти
• Възстановяване на гланца на боята
• Полиране на автомобила


Автобояджийска камера:

• Боядисване на части и детайли
• Цялостно боядисване