Шлайфане на глави и блокове

cylinderblock1963Колянов вал Коляновият вал се шлайфа на необходимия размер в зависимост от износването му. Освен това грижливо и отговорно се проверява за степен на твърдост и пукнатини.

Разстъргване на цилиндров блок С течение на времето настъпва голямо износване в работния ход на буталото и границата на допустимото износване се прескача. В такъв случай е небходимо компетентно разстъргване на блока и поставяне на нови ризи.

Хонинговане на цилиндрите След като цилиндрите са фино разстъргани, се хонинговат с точност 1/100 мм за високо качество на повърхността от нашите специалисти. По този начин жлебовете от разстъргването се изглаждат и се намалява времето за износване на двигателя.

Възстановяване на леглата на клапаните Висококачествените пръстени на леглата на клапаните / от центруфугиран чугун, стомана или наслоен метал/ се обработват с въртящо приспособление и резец за твърди сплави, за да се постигне необходимата дълбочина на леглото и се проверява херметичността на отделните клапани.

Челно шлайфане на цилиндровата глава Цилиндровата глава се проверява изключително точно за допустими отклонения с помощта на много тънък линеал и реглажни пластини. Тази обработка се извършва в µm обхвата! Цилиндровата глава трябва да е с чиста и гладка повърхност.

Биели Биелите трябва да се монтират грижливо под ъгъл. При по-голяма хлабина буталата могат да се наклонят и да възникне износване от различни страни в обхвата на горивната камера или в горната мъртва точка на буталото. За да бъде избегнато това е необходимо новите биелни втулки да бъдат пресовани и набити с правилния диаметър и ъгъл.