СМЯНА НА КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ

Кабелите за свещи са част от запалителната система на автомобила. Те присъстват в над 80% от автомобилите, които са оборудвани с бензинов агрегат.

Каелите се изработват от специален проводник и външна изолираща обвивка. Функцията им е да свързват бубината със запалителните свещи.

Кабелите пренасят ток с високо волтаж, необходим за възпламеняването на горивната смес в цилиндъра. Те са консуматив, който трябва да бъде сменян на определен километраж.

Всеки производител дава различен интервал за експлоатация. Тя зависи от изработката и материалите. Важно е да се следи изправността на този компонент от запалителната система, тъй като той може да доведе, както до влошаване работата на двигателя, така и до по сериозни повреди.