МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА СТАРТЕР

При трудност или невъзможност за запалване на двигателя, често проблемът е в стартера или акумулатора на автомобила.

Слаб акумулатор няма да може да се завърти стартера, но ако се завърта и автомобила не тръгва – това означава, че вероятно проблемът е в друга част на запалителната или електрическата система.

При смяна на стартер е необходимо демонтирането на акумулатора и много други компоненти и кабели, за да се осигури възможност за свалянето на стартера.

Стартерът е доста скъпа авточаст и подлежи на рециклиране.