СМЯНА НА КОЛЕКТОРНА ТРЪБА

Изпускателната тръба свързва изпускателния колектор с останалата част на ауспуховата система.

Първата част на генерацията се нарича колекторна тръба или двуцевка. Главните компоненти на системата за отработени газове могат да имат фланци за улесняване на подмяната и монтажа.

В отработените газове се съдържа голям процент водна пара. С времето тя води до корозиране на елементите на изпускателната система.  В този случай се налага подмяна на двуцевката.

Сервизни Услуги
СМЯНА НА СРЕДЕН АУСПУХ

Какво включва услугата монтаж и демонтаж на ауспух (гърне)?

СМЯНА НА ЗАДЕН АУСПУХ

Какво включва услугата смяната на заден ауспух?

ПОСТАВЯНЕ НА РЕЗОНАТОР

Каква е функцията на резонаторното гърне?

ОГЪВАНЕ НА ТРЪБИ

Защо се налага огъването на тръби на изпускателната система?

ЗАВАРКА НА АУСПУХОВА СИСТЕМА

Какви видове заварки предлага Сервиз Петков?

СРЕДНА ТРЪБА НА АУСПУХ

Какво включва смяната на средна тръба за ауспух ?

СМЯНА НА ЗАДНА ТРЪБА НА АУСПУХ

Кога се налага демонтаж и монтаж на задна тръба на ауспух?

СМЯНА НА МЕКА ВРЪЗКА НА АУСПУХ

Меката връзка свързва изпускателния колектор с изпускателната система на автомобила.

ДЕМОНТАЖ НА КОЛЕКТОР

Кога е необходима смяна на колектор на ауспухова система?

РЕМОНТ НА АУСПУХОВА СИСТЕМА

С какво започва ремонтът на ауспуховата система и защо се налага?

Контакти
servizpetkov@abv.bg
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 162A, гр. София