РЕМОНТ НА АУСПУХОВА СИСТЕМА

Ремонтът на изпускателната система започва с премахването на ръждата от повърхността на корозиралите елементи.

Ауспусите и тръбите детайлно се проверяват за пробиви и корозия.

Кои елементи могат да бъдат ремонтирани в ДЕНОНОЩЕН СЕРВИЗ ПЕТКОВ? • ауспусите • тръбите • катализатор • колената и връзките за захващане на отделните компоненти

Компоненти, като разхлабена скоба или тампон, често причиняват сериозни щети по изпускателната система.

Редовният преглед на ауспуховата система на автомобила, дава възможност за свовременното отстраняване на проблеми. Това ви предпазва на пътя.

Сервизни Услуги
Контакти
servizpetkov@abv.bg
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 162A, гр. София