ИЗБИВАНЕ НА КАТАЛИЗАТОР

Катализаторът е част от колектора на автомобила. Често катализаторите се запушват или раздробяват. В следствие на  това се налага от катализатора да се избие или извади катализаторната маса.

 

Тази процедура е належаща, когато липсва подходящ резонатор или не е възможно да бъде вграден такъв.

 

В такива случаи обикновено се налага премахване на керамиката и последващо възстановяване на тялото на катализатора.

 

Цепнатини, пукнатини или тотално разрушаване на питата на катализатора са възможни с времето от постоянните вибрации по изпускателната система.

Сервизни Услуги
Контакти
servizpetkov@abv.bg
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 162A, гр. София