ДИАГНОСТИКА НА АУСПУХОВА СИСТЕМА

Как протича и какво включва диагностиката на изпускателната система  на автомобила?

Първо се отстранява ръждата от повърхността на корозиралите елементи. Ауспусите и тръбите детайлно се проверяват за пробиви и корозия.

Прави се внимателен оглед на:

 • ауспуси
 • тръби
 • катализатор
 • колената и връзки за захващане на отделните компоненти
 • Ауспухова система

  Когато има наличие на сажди около снадките на изпускателната система, това означаване, че има изпускане на изпарения от отработени газове.

  Тези газове могат да бъдат засмукани в купето на автомобила през вентилацията на парното или прозорците. Това води до сънливост на водача и пътниците и възможност за създаване на опасни ситуации на пътя.

  Ремонт и подмяна

  След прецизна диагностика на цялата изпускателна система, специалист прави консултация за необходимите от ремонт или смяна на елементи. Това могат да бъдат колекторна тръба, ауспуси, тръби, меки връзки, скоби и тампони и други.

  Неизрядно работещи компоненти, например разхлабена скоба или тампон, могат да доведат до сериозни щети по изпускателната система.

  Редовният преглед на изпускателната система на автомобила, дава възможност за своевременното отстраняване на проблеми. Това спестява разходи и ви предпазва на пътя.

  Сервизни Услуги
  Контакти
  servizpetkov@abv.bg
  бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 162A, гр. София