Мобилни групи

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН: +359 886 816 546

Автосервизът разполага с оборудван автомобил за оказване на мобилна диагностично-сервизна дейност. Ние имаме готовност да окажем авто  помощ и да извършим мобилна авторемонтна дейност – денонощно, седем дни в седмицата. Мобилната  група е напълно оборудвана да извършва диагностика и широка гама от ремонти на място. За нуждите на нощните ремонти на място, ние разполагаме със специализиран автомобил оборудван с независимо осветление , генератор за електричество , мобилен компресор за въздух, подемници, специализиран  инструмент, мобилен уред за компютърна диагностика и др. Целта ни е да окажем експресна сервизна помощ и клиента  да може да ползва автомобила си в най-кратки срокове.

Обади се Към картата