ДИАГНОСТИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА

Електрическата система е неизменна част от всеки автомобил.

При новите модели автомобили, снабдени със все повече електрически механизми и датчици – имат множество кабели навсякъде.

При тези автомобили често повредите се дължат от прекъсната верига или повреден датчик.

Денонощен Сервиз Петков разполага със специализирана апаратура за откриване и отстраняване на такъв вид повреди в електрическата система.

Сервизни Услуги
Контакти
servizpetkov@abv.bg
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 162A, гр. София