Платинена карта автосервиз Петков

Платинена карта спокойствие

• Предоставяне на услуга пътна помощ при техническа повреда на посоченото моторно превозно средство в рамките на гр. София 24 часа в денонощието;

• Взимане и връщане на посоченото МПС на конкретен адрес в рамките на град София за извършване на ремонтни дейности;

• Предоставяне на заместващо МПС за времето на ремотни дейности, извършвани от Сервиза . Заместващото МПС се предоставя след подп и сване на двустранен приемо-предавателен протокол;

• Извършване на текущи ремонтни дейности в рамките на деня на взимане на посоченото МПС (не се включват задълбочени и/или каросерийни ремонтни дейности);

• 6 месеца пълна гаранция на всички извършени от Сервиза ремонтни дейности и вложените авточасти за извършения ремонт, съгласно гаранционните условия на ДРУЖЕСТВОТО .

• До три пъти за срока на договора посещение на адрес безплатно за подмяна или ремонт на до четири срязани или спукани гуми на МПС;

• Еднократна проверка и профилактика на климатична система безплатно;

• До три пъти за срока на договора безплатна компютърна диагностика за бензинови или дизелови автомобили;

• Двукратен ежемесечен безплатен преглед на окачването на МПС;

• Безплатна смяна на масло филтри на МПС трикратно за периода на действие на картата, като безплатна е само услугата

• Еднократно за срока на договора смяна на накладки.

• Отстраняване на каросерийни щети по посоченото МПС на обща стойност до 1000 лева за срока на подписания между страните договор без изплащане на парично обезщетение за автомобили на стойност от 2000 лв. до 20 000 лв. и не включва покриване на щети причинени от природни бедствия /пожар, градушка, както и при тотални щети/, констатирано от вещо лице към асоциацията ;

• 25% отсъпка от стойността на закупени авточасти от Магазина към ДРУЖЕСТВОТО ;

• 20% отстъпка стойността за извършени услуги в Автосервиза към ДРУЖЕСТВОТО ;

• ВИП посрещане и приемане на МПС в сервиза 24 часа в денонощието седем дни седмично, след което приоритетно предоставяне на автомонтьорски услуги в Сервиза на ДРУЖЕСТВОТО спрямо други клиенти на ДРУЖЕСТВОТО . Прилагане на максимално кратки срокове за извършване на ремонтни дейности по МПС.

• Срок на валидност на картата – 1 /една/ година от закупуването

 

Цена:  след оглед и събеседване в наш партньорски обект

 

При проявен интерес от ваша страна, към предлаганите от нас Карти спокойствие напишете телефонен номер, на който искате да се свържем с вас. Наш служител ще се свърже с вас в рамките на работния ден.