Платинена карта автосервиз Петков

Платинена карта спокойствие

 • – Предоставяне на услуга пътна помощ при техническа повреда на посоченото моторно превозно средство в рамките на гр. София 24 часа в денонощието; За периода на действие на картата. Еднократно за периода на действие на картата.
 • – Взимане и връщане на посоченото МПС на конкретен адрес в рамките на град София за извършване на ремонтни дейности; За периода на действие на картата.
 • – Предоставяне на заместващо МПС за времето на ремотни дейности, извършвани от Сервиза. Заместващото МПС се предоставя след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол; За периода на действие на картата.
 • – Извършване на текущи ремонтни дейности в рамките на деня на взимане на посоченото МПС (не се включват задълбочени и/или каросерийни ремонтни дейности); За периода на действие на картата.
 • – 6 месеца пълна гаранция на всички извършени от Сервиза ремонтни дейности и вложените авточасти за извършения ремонт, съгласно гаранционните условия на Асоциацията. За периода на действие на картата.
 • – До три пъти за срока на договора посещение на адрес безплатно за подмяна или ремонт на до четири срязани или спукани гуми на МПС; За периода на действие на картата.
 • – Еднократна проверка и профилактика на климатична система безплатно; За периода на действие на картата.
 • – До три пъти за срока на договора безплатна компютърна диагностика за бензинови или дизелови автомобили; За периода на действие на картата.
 • – Двукратен ежемесечен безплатен преглед на окачването на МПС; За периода на действие на картата.
 • – Безплатна смяна на масло филтри на МПС трикратно за периода на действие на картата, като безплатна е само услугата
 • – Еднократно за срока на договора смяна на накладки, предни и задни. За периода на действие на картата. За периода на действие на картата.
 • – Отстраняване на каросерийни щети по посоченото МПС на обща стойност до 1000 лева за срока на подписания между страните договор без изплащане на парично обезщетение за автомобили на стойност от 2000 лв. до 20 000 лв. и не включва покриване на щети причинени от природни бедствия /пожар, градушка, както и при тотални щети/, констатирано от вещо лице към асоциацията; За периода на действие на картата.
 • – 25% отсъпка от стойността на закупени авточасти от Магазина към Асоциацията; За периода на действие на картата.
 • – 20% отстъпка стойността за извършени услуги в Автосервиза към Асоциацията; За периода на действие на картата.
 • – ВИП посрещане и приемане на МПС в сервиза 24 часа в денонощието седем дни седмично, след което приоритетно предоставяне на автомонтьорски услуги в Сервиза на Асоциацията спрямо други клиенти на Асоциацията. Прилагане на максимално кратки срокове за извършване на ремонтни дейности по МПС. За периода на действие на картата.

Цена:  след оглед и събеседване в наш партньорски обект