СМЯНА НА ВИСКО СЪЕДИНИТЕЛ

Виско перката се използва за охлаждане на двигателя. Състои се от перка и виско съединител. Механичните виско съединители са непосредствено след водния радиатор и се влияят от температурата му. Управлението се осигурява от биметална пластина, която е вградена в него.

Повреда във виско съединителят може до доведе до прегряване, допълнителен шум в двигателя, непостоянна температура и вибрации в автомобила. При товарни автомобили това най-ясно се изразява в загуба на мощност и по-висока температура на двигателя.

При постоянно зацепена перка заради повреден виско съединител признаците са ниска температура на работа на двигателя, допълнителен шум и вибрации, увеличен разход на гориво, липса на мощност.

Когато перката не може да се включи, заради повреден виско съединител признаците са висока температура на работа на автомобила, което може да доведе до прегряване на двигателя с много лоши последици за него. Нормално работещ виско съединител на перка ще държи температурата на двигателя в работните граници, ще се включва и изключва тогава, когато е нужно.

Виско съединителят е много важна част от охладителната система на автомобила. Ненавременната му смяна може да доведе до множество повреди на двигателя в последствие от прегряването му.

Сервизни Услуги
СМЯНА НА ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ

Двигателят и скоростната кутия на автомобила се закрепват към купето посредством тампони. Функцията на тампоните на двигателя е да поемат

СМЯНА НА ДАТЧИК

Колкото по-нов и съвременен е един двигател, толкова повече електроника и датчици има в него. Смяната на датчик не е

КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА НА ДВИГАТЕЛ

Компютърната диагностика се извършва чрез специализиран диагностичен уред наричан “кодочетец”. По този начин се извършва комуникация с главни електронни модули

СМЯНА НА ВОДНА ПОМПА

Водната помпа изпомпва и предвижва охладителната течност в охладителната система на автомобила. Повредената помпа може да причини прегряване на двигателя

СМЯНА НА ДЕБИТОМЕР

Дебитомерът е важна и неразделна част от всеки двигател с директно впръскване на горивото. Дебитомерът представлява датчик, който е монтиран

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ДВИГАТЕЛ

Демонтажът и монтажът на двигател е много сложна и трудоемка процедура. Основният проблем е този с теглото на двигателя. За

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛ

Какво включва основният ремонт на двигател? пълното разглобяване преглед замерване със специални инструменти на луфтове и хлабини подмяна на износени

СМЯНА НА ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА

Когато се прави смяна на гарнитура на цилиндровата глава, се налага демонтаж и монтаж на самата цилиндрова глава. Във всеки

СМЯНА НА РЕМЪК

Ремъците на автомобила се сменят на интервали, предписани от производителя на съответната марка кола. При ремонт на други компоненти около

ДИАГНОСТИКА НА ДВИГАТЕЛ

Поддръжката на двигателя на автомобила е много важна, защото ремонтът на двигател е една от най-скъпите сервизни услуги. Ако двигателят

Контакти
servizpetkov@abv.bg
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 162A, гр. София
Обади се Към картата