ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛА

Пълната диагностика на автомобила включва:

  • проверка за неизправности и грешки на всички налични системи
  • изчистване на запаметените грешки в EEPROM паметта
  • тестиране на вакумните линии или охладителната система
  • тестване на колата – няколко километра градско и няколко километра извънградско шофиране
  • повторна проверка на всички системи за грешки и неизправности
  • анализ на информацията, справка за даденият проблем в ръководството за ремонт на автомобила и сервизните бюлетини на марката
  • локализиране на дефекта  – ако това не изисква сериозно разглобяване на даден елемент
  • Обади се Към картата